در ادامه بی توجهی به طب سنتی در ساختارهای رسمی:

ضرورت پاسخگویی به اذهان عمومی

دانش طب سنتی، به عنوان مهارتی که می تواند در بهبود زندگی مردم نقش آفرین باشد، اکنون در سرفصل دروس دانشگاهی پزشکان جوانی که در حال تحصیل علم پزشکی هستند، قرار گرفته است و البته ورود طب سنتی به فضای آکادمیک نیز می تواند به پیشبرد این مقوله کمک کند.

ضرورت پاسخگویی به اذهان عمومی

حکیم نیوز: با آغاز اپیدمی کرونا در سراسر جهان حدس و گمان های مختلف در خصوص مسئله درمان مبتلایان به این بیماری مطرح شد، چشم بادامی ها که اولین مبتلایان به کرونا ویروس بودند از همان روزهای نخست، طب سنتی چینی را به کار گرفت و همزمان با درمان های مطرحی که سازمان بهداشت جهانی بر اساس نظر تعدادی از پزشکان آن را تجویز می کرد از آن بهره بردند.

در ایران اما از همان ابتدا و با اظهارنظرهای ضدونقیض برخی از مسئولین وزارت بهداشت و همچنین برخی از فعالین حوزه طب سنتی، فضای دو قطبی سنت و مدرنیته شکل گرفت و طب سنتی، به عنوان طب مکمل با وجود تمایل وزیر بهداشت نسبت به این مهم، به حاشیه رانده شد. اخیرا نیز اظهارنظر سیما سادات لاری سخنگوی این وزارت در قالب گفتگو با یکی از خبرگزاری های داخلی مدعی شد: برخی افراد و مدعیان طب سنتی با انتشار مطالب اثبات نشده و غیرعلمی درباره تاثیر برخی مواد بر درمان یا پیشگیری از کرونا، مشغول سودجویی و دامن‌زدن بر اضطراب مردم هستند. این اظهارات درصورتی در فضای علمی کشور مطرح می شود که تاکنون داروهای متنوعی از داروهای ایدز و مالاریا بر روی بیماران کرونایی امتحان شده است و هنوز آنچنان که باید و شاید تأثیر آنها، اثبات نشده است، ضمن اینکه اگر این تجویزها مؤثر بود بدون تردید شاهد کاهش مرگ و میر در سطح کشور و همچنین در سطح جهان بودیم.

نکته قابل توجه دیگر این است که بیشتر مبتلایان به کرونا ویروس، بدون اطلاع از عوارض جانبی داروهای پرخطر آنها را مصرف کرده اند و این درحالی است که شرایط مشابهی برای نظریه ها و گمانه های طب مکمل و سنتی باید در نظر گرفته شود و این تجویزها و توصیه ها مورد بازخوانی و آزمایش علمی قرار گیرد تا جامعه بتواند با استناد علمی و متقن از دستاوردهای هردو دانش در کنار یکدیگر برای رهایی از این ویروس اقدام مؤثری به منصه ظهور برساند.

دانش طب سنتی، به عنوان مهارتی که می تواند در بهبود زندگی مردم نقش آفرین باشد، اکنون در سرفصل دروس دانشگاهی پزشکان جوانی که در حال تحصیل علم پزشکی هستند، قرار گرفته است و البته ورود طب سنتی به فضای آکادمیک نیز می تواند به پیشبرد این مقوله کمک کند؛ اما در کنار مقابله با معدود افراد سودجویی که در هر دو طیف طبیبان سنتی و نوین فعالیت می کنند، باید گفت دستاوردهای طب سنتی و نظریات آنها  می بایست در بوته آزمون و خطا قرار گیرد و نتیجه آن به استماع ملت رسیده شود و همچنین پزشکانی که ناقد جریان طب مکمل هستند موظف شوند تا در خصوص درمان های صورت گرفته و دستاوردهای عینی و عملی غریب به هشت ماه تجویز بر روی موارد متعدد انسانی در بیمارستان ها و مطب ها در دوران اپیدمی به اذهان عمومی پاسخگو باشند.