طب سنتی در تعریف سرطان چه می گوید؟

در سال های گذشته برخی حکما و اطبای سنتی در ایران مدعی شده اند قادرند بیماری سرطان را با روش های طب ایرانی درمان کنند، اما اینکه این ادعاها تا چه اندازه صحت دارد سوالی است بی جواب.

طب سنتی در تعریف سرطان چه می گوید؟

حکیم نیوز: "سرطان" نامی است که به محض شنیدنش حال بدی همه وجودمان را فرا می گیرد. احساسی بین ناامیدی و ترس. فرقی نمی کند چه کسی مبتلا باشد فقط می دانیم که از شنیدن نام این بیماری کذایی این احساس ناامیدی توام با ترس حالمان را به هم می ریزد. بسیاری از مردم در سال های اخیر با گسترش دامنه این بیماری برای درمان به راه های مختلفی متوسل می شوند، از آنجا که شیوه های درمانی طب نوین سخت و طاقت فرساست. طی سال های اخیر برخی به درمان های سنتی روی آورده اند. البته این روش ها نه در دنیا که بسیاری از اطبای سنتی در سراسر جهان ادعاهایی مبنی بر درمان سرطان با طب سنتی داشته اند، اما اینکه تا چه اندازه این موضوع مورد تائید بوده و موفق سوالی است بی پاسخ. 

در سال های گذشته برخی حکما و اطبای سنتی در ایران هم مدعی شده اند قادرند بیماری سرطان را با روش های طب ایرانی درمان کنند. دکتر حسین رضایی‌زاده رئیس دانشکده طب ایرانی علوم پزشکی تهران در این باره می گوید: خط قرمزی درباره برخی بیماری ها مثل سرطان وجود دارد و آن اینکه نباید زمان را از دست بدهیم. 

به گفته وی، هیچ جای دنیا روش اثبات شده ای برای جایگزینی درمان های رایج  بیماری سرطان وجود ندارد، بدان معنا که ادعای برخی اطبای سنتی مبنی بر درمان سرطان اثبات شده نیست، اما براساس مطالعات صورت گرفت، با راهکارهای طب سنتی می توانیم به بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش عوارض روش های درمانی سرطان به بیماران کمک کنیم. 

رضایی زاده با بیان اینکه بین سرطان ها تفاوت های زیادی وجود دارد، برخی خیلی خوش خیم و برخی بدخیم است می گوید: آن چیزی که مهم است اینکه نباید از آن ترسید. صرف لفظ سرطان اگرچه ترسناک است؛ اما معنی خاصی ندارد که فرد از شنیدن آن بترسد. 

تعریف سرطان در طب ایرانی و سابقه آن 

این متخصص طب سنتی ادامه می دهد: کلمه سرطان در منابع طب ایرانی و یونانی دیده می شود. در پزشکی جدید هم این نام گذاری برخاسته از طب قدیم است، در کتاب قانون ابن سینا آمده: کلمه سرطان وقتی به بیماری اطلاق می شود درمان ندارد اما می توان به طول عمر بیمار کمک کرد و این کاری بوده که انجام می دادند.

وی با اشاره به اقدامات طب سنتی در دنیا در مسیر درمان سرطان تصریح می کند: یکی از پیشرفته ترین مراکز درمان سرطان دنیا ضمن استفاده از روش های درمانی رایج، از طب های سنتی و مکمل برای بهبود کیفیت زندگی بیماران و کاهش عوارض ناشی از بیماری یا درمان ها استفاده می کنند.

به گفته رئیس دانشکده طب ایرانی علوم پزشکی تهران، استفاده از طب فراگیر یا تلفیقی در درمان سرطان موضوعی است که در این مراکز با هدف بهبود کیفیت زندگی بیماری، برگشت به وزن طبیعی و... مورد توجه است تا عوارض را با کمترین بروز مهار کنند.

زینب حیدری