برچسب: حسینعلی حاجی دلیگانی

طب و سیاست
تحقیق و پژوهش به جای انکار متعصبانه

تحقیق و پژوهش به جای انکار متعصبانه

حاجی دلیگانی: درخصوص لزوم تحقیق و پژوهش درباره تأثیر روش های درمانی طب سنتی و اسلامی...

طب و سیاست
حاجی دلیگانی در گفتگو با حکیم نیوز مطرح کرد: نگاه غلط طب نوین به طب سنتی

حاجی دلیگانی در گفتگو با حکیم نیوز مطرح کرد: نگاه غلط طب نوین به طب سنتی

 نماینده مجلس شورای اسلامی: با توجه به درمان های گرانی که در کل دنیا وجود دارد و...

طب و سیاست
عضو فراکسیون طب سنتی: باید فضای علمی کشور برای بهرمندی از دستاوردهای طب سنتی باز شود

عضو فراکسیون طب سنتی: باید فضای علمی کشور برای بهرمندی از دستاوردهای طب سنتی باز شود

حسینعلی حاجی دلیگان: در حال حاضر فعالیت های جزیره ای مانع از شنیده شدن حرف های علمی...