برچسب: گیاه بابا آدم

گیاهان دارویی و اقتصاد
غریبه‌ نام آشنا

غریبه‌ نام آشنا

بابا آدم یکی از اعضای خانواده آفتابگردان‌ها است. گل‌های بابا آدم در بالای ساقه به...