اثر معنویت بر درمان و سبک زندگی

امروزه بسیاری از روانشناسان بر نقش مؤثر ایمان به خدا تأکید می‌کنند و بر این باورند که نیروی خارق‌العاده‌ای در ایمان به خدا وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان می‌بخشد و در تحمل سختی‌های زندگی او را کمک می‌کند و از نگرانی، اضطراب و در نتیجه پیامدهای زیانبار مانند افسردگی و خودکشی دور می‌کند.

اثر معنویت بر درمان و سبک زندگی

حکیم نیوز:معنویت درمانی به معنای در نظر گرفتن باورهای فرهنگی، مذهبی مردم در فرآیند درمانگری و در نظر گرفتن بعد متعالی مراجعان است که آن‌ها را به‌سوی منبع متعالی رهبری می‌کند. اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به‌صورت روزافزون موردتوجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی قرار گرفته است.

تحقیقات جدید نشان داده است که بیماران روانی نیازهای معنوی دارند که اگر به آن ها پرداخته شود ممکن است به درمان آن ها کمک نماید. در بررسی ها به عمل آمده مشخص شده است حدودا 88درصد بیماران روانی نیازهای معنوی دارند و این نیازها شامل اعتقاد به مناسک است که بیماران به آن احتیاج دارند.

معنویت در درمان نوعی مراقبت و استعلای وجود ایجاد می‌کند که موجب خود شکوفایی می‌شود. آموزش معنویت موجب می‌شود تحمل پریشانی بیشترشود، تجربه های معنوی، مهارت های مقابله ای مثبت و کیفیت زندگی  از این طریق افزایش یافته و همچنین هیجان مثبت را تقویت کرده و بر خلق و خوی افراد، اثر بسیاری می‌گذارد.

جالب است بدانیم بیشترین آمار خودکشی در بیماران روانی به علت افسردگی ناشی از اعتیاد و احساس پوچی و رسیدن به پایان خط است؛ اما این مفهوم در حالتی  که معنویت در زندگی انسان نقش داشته باشد هرگز اتفاق نمی‌افتد. انسان معنویت‌گرا هرگز از زندگی و از نعمت‌های الهی سیر نشده و به پایان خط نمی‌رسد، از این‌رو، گرایش و توجه بیشتر به معنویت و دین برای سلامت روان و درمان بیماری‌های روانی درمیان روانشناسان و درمانگران روانی افزایش چشم‌گیری یافته است. آنان بر این باورند که ایمان بدون شک مؤثرترین درمان بیماری‌های روانی به ویژه اضطراب و افسردگی است.

همانطور که قرآن کریم خود در آیات متعدد خود را «شفا» معرفی کرده و منظور از شفا، بهبودی و رهایی از بیماری‌های روان و قلب است، بیماری‌هایی از قبیل کفر، شرک، نفاق، بخل، حسد، کینه و...، باید گفت که قرآن درمان و شفای آلودگی‌های روانی است. «وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَ رَحْمَهٌ لِّلْمُومِنِینَ:  و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان، نازل می کنیم» و «قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدًی وَشِفَاء؛ بگو این کتاب برای کسانی که ایمان آورده اند رهنمود و درمان است.»

امروزه بسیاری از روانشناسان بر نقش مؤثر ایمان به خدا تأکید می‌کنند و بر این باورند که نیروی خارق‌العاده‌ای در ایمان به خدا وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان می‌بخشد و در تحمل سختی‌های زندگی، او را کمک و از نگرانی، اضطراب و در نتیجه پیامدهای زیانبار مانند افسردگی و خودکشی دور می‌کند، همچنین اعتماد به قدرت خداوند موجب افزایش صبر  می‌شود و احساس امنیت و آرامش را در نفس انسانی ایجاد و آسودگی درونی را در او پدید می‌آورد.

زهرا سلیمانی