رییس کمیته تخصصی طب سنتی مجلس تاکید کرد:

ایستادگی تمام قد وزیر بهداشت و کادر درمان در جبهه سلامت

یک نماینده مجلس در واکنش به نامه استعفای معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و لحن اعتراض آمیز وی گفت: نباید با نادیده گرفتن زحمات کادر درمان وارد این بازی های غیرمنطقی شویم.

ایستادگی تمام قد وزیر بهداشت و کادر درمان در جبهه سلامت

زهرا شیخی در گفتگو با حکیم نیوز، در واکنش به نامه استعفای دکتر رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و خطاب  وی به دکتر نمکی، اظهار داشت: این مباحث مباحث درون خانوادگی است و هر خانواده سرپرستی دارد با توجه به سخت کوشی و مدیریت جناب دکتر نمکی در شرایط بحران همه تابع نظر ایشان هستیم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رویکرد و عملکرد مثبت وزیر بهداشت تصریح کرد: با وجود کاستی ها و سختی شرایط وزیر بهداشت تمام قد ایستاده و کادر درمان همه تلاش خود را برای کمک به مردم به کار گرفته است از همین رو نباید این زحمت ها نادیده گرفته شود و مورد تقدیر واقع نشود.

شیخی تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور بیش از هر چیز نیازمند هماهنگی همه  دستگاههاست چراکه بحران کرونا پکیجی است که نیازمند افزایش ضریب توانمندی همه مسولین و هماهنگی بین ایشان را می طلبد و در این مسیر همگرای دولتمردان و هم نوایی مجلس کفایت میکند که بر این مشکل به درستی فائق آییم.