بررسی طرح های طب سنتی در مقابله با کرونا

از مجموع ۸۵ طرح مصوب حوزه طب ایرانی، گیاهی و مکمل در زمینه کرونا، تعداد ۱۹ طرح به اتمام رسیده و تحت بررسی نتایج برای احتمال اثربخشی و کمک به بیماران کرونایی است.

بررسی طرح های طب سنتی در مقابله با کرونا

نتیجه پژوهش‌های بالینی فراورده‌های سنتی در کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، بررسی شد. این نشست با حضور سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت برگزار گردید.

در نشست کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، نتایج دو طرح پایان‌یافته حوزه طب ایرانی روی کرونا از مجموع  شش طرح ارسال‌شده توسط دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت بررسی شد و با توجه به نتایج مطلوب این طرح‌ها در کمک به تسریع بهبود بیماران و کاهش زمان بستری آنها، مقرر شد د ر کمیته تخصصی پژوهشی مورد بررسی دقیق‌تر برای ورود احتمالی به چرخه درمان قرار گیرند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، از مجموع 85 طرح مصوب حوزه طب ایرانی، گیاهی و مکمل در کرونا، تعداد 19 طرح به اتمام رسیده و تحت بررسی آنالیز نتایج برای احتمال اثربخشی و کمک به بیماران کرونایی‌اند و مابقی طرح‌ها در دست اجرا هستند.