برنامه کامل تغذیه انار

در این برنامه بطور مختصر و مفید به برنامه تغذیه انار میپردازیم امیدواریم با مطالعه این برنامه تغذیه انار شاهد افزایش چشمگیری در برداشت محصول خود باشید.

برنامه کامل تغذیه انار

برنامه کامل تغذیه انار

جدول تغذیه انار 

نکته: شما می توانید بر روی محصولات پیشنهادی بر روی جدول کلیک کنید و توضیحات محصول را مشاهده نمایید.

نوع کود نحوه استفاده مراحل رشد
مصرف کودهای اوره، فسفاته، پتاسه، کودهای حیوانی پوسیده و گوگرد (با توجه به آزمون خاک) از اوایل دیماه تا اسفند چالکود اواسط زمستان
۴ لیتر فروتی مکس و یا ۲ کیلو فول ترک و یا یک کیلو میکرو آس بهمراه نیم تا یک کیلوگرم اسید آمینه پروآمین یا آمینوسورن یا آمینو اکتیو محلولپاشی تورم جوانه
کود ان پی کا ۲۰-۲۰-۲۰ ایتالیا ۳ کیلو + ریزمغذی کامل میکرو آس (نیم کیلو) + محرک رشد اکتیواتور یک بسته محلولپاشی رویش برگ
یک کیلو کلبوسول ایتالیا
و یا دو کیلوگرم کود کلسیم سوپرکل ایتالیا
محلول پاشی تشکیل میوه
دو تا سه کیلوگرم کود اسید هیومیک اوریکس هیوم یا اکتیو هیوم آب آبیاری
۵ لیتر گوگرد مایع  در ۱۰۰۰ لیتر آب
۱۰ لیتر در هکتار
محلولپاشی
یا
آبیاری
گردویی شدن
سه تا چهار کیلوگرم کود پتاس بالای ایتالیا
و یا یک تا دو کیلو مجیک فوس بهمراه آمینواسید یا جلبک
محلولپاشی افزایش سایز
یک کیلو پروآمین+ مجیک فوس یک کیلو و یا یک کیلوگرم پتاس بالای کیو ۶۰و یا ۲ تا ۳ کیلو سوییت محلولپاشی تغییر رنگ و رسیدن میوه
دو تا سه لیتر کود مایع فروت ست محلولپاشی پس از برداشت

نکته طلایی و کلیدی برنامه کامل تغذیه انار

۱- میزان توصیه شده کود جهت محلولپاشی برای هزار لیتر آب و میزان توصیه کود برای مصارف آبیاری  یک هکتار می باشد.
۲- در خاک های قلیایی و شور توصیه می شود مصرف کودهای گوگردی و کودهای هیومیک اسید نظیر اکتیوهیوم و یا اوریکس تکرار گردد.
۳- جهت حلالیت بهتر کود و یا سموم پودری ابتدا آن را در یک گالن 5 لیتری به تدریج ریخته و کاملا حل نموده و سپس به تانکر مرکزی انتقال داده شود.
۴- در صورت ممکن با تاتکرهای دارای همزن سمپاشی کنید.
۵- بهترین زمان جهت محلولپاشی غروب و یا اوایل صبح می باشد
۶- جهت اختلاط چند کود و یا سم ابتدا در مقادیر کوچک تست و بعد مصرف نمایید.
۷- محلول کود اماده شده حتما و حنما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد و الا دچار مشکل خواهید شد.