به روایت تعزیه

 مطابق اسناد تاریخی اگرچه در عصر صفویه نشانه ای از نمایش تعزیه وجود ندارد ولی شکوه و رواج گسترده عزاداری‌ها در این دوره زیربنای فکری و هنری و فرهنگی تعزیه را فراهم کرده و زمینه ساز پیدایش آن در اعصار بعدی شده است

به روایت تعزیه

حکیم نیوز: آمیختگی تمدن ایرانی با فرهنگ ناب اسلامی و شیعی در نضج رویدادهای فرهنگی- اجتماعی تأثیری ژرف داشته است، تاریخ ایران سرشار از روایت هایی است که به نوعی پیوستگی فرهنگی-تمدنی با آموزه های اسلامی دارد؛ از این رو مراسم های مذهبی از جمله اعیاد و سوگواری ها ریشه های در هم تنیده ای در یکسان سازی فرهنگی داشته و مصادیقی مثل سوگ سیاوش که در رسای مرگ شهادت گونه این قهرمان ملی-میهنی نخستین بار در ایران و در شاهنامه روایت شد تا تعزیه که بن مایه های قوی فرهنگ عربی در آن نهفته است مُبین این پیشینه جلا خورده تمدنی است.

سوگی برای یک قدیس

سوگواری برای قدیسان و انسان های کامل در ایران سبب اقامه عزا با سبک و سیاقی متفاوت شد، در همین زمینه بعد از شهادت امام حسین(ع) و تا اربعین ایشان و اصحابشان، سراسر ایران مبدل به عزاخانه می شود، در این بین نمایش تراژیک واقعه کربلا و ستمی که بر خاندان عترت مترتب شد پیشینه دیرینه ای دارد؛ هرچند باید اذعان داشت که تعزیه یک پدیده فرهنگی ساده نیست که ناگهان و به طور غیرمترقبه و بدون سوابق قبلی در مقطعی از تاریخ به ظهور و ثبوت رسیده باشد. بلکه به تدریج و پس از قرن‌ها توسط عوامل مختلف اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، هنری و فلسفی پدید آمد.

 مطابق اسناد تاریخی اگرچه در عصر صفویه نشانه ای از نمایش تعزیه وجود ندارد ولی شکوه و رواج گسترده عزاداری‌ها در این دوره زیربنای فکری و هنری و فرهنگی تعزیه را فراهم کرده و زمینه ساز پیدایش آن در اعصار بعدی شده است. زیربنای تئوریک و ایدئولوژیک مردم ایران زمین که آمیختگی عجیبی با هنر و ادبیات دارد منجر به رواج نسخه نویسی شد، صاحبان این حرفه مقدس مانند آنانی که در میدان نمایش اولیاءخوانی می کردند محترم شمرده شده و نزد مردم از ارج و احترام برخوردار بودند.

اربعین خوانی

چهل روزگی حادثه عاشورا هرگز دچار روزمرگی نشد، گویا حادثه سال 61 هجری آنچنان عمیق در اذهان شیعه نفوذ کرده که هرکس مبتنی بر ارادت خالصانه خود در احیا و اقامه امر عزای امام بعد از این مدت کوشید. تعزیه یکی از مهمترین مناسکی است که در ایران و همچنین کشورهای شیعه نشینی چون عراق رواج دارد، روایت حادثه اسارت، خطبه شام و همچنین بازگشت اسرا به کربلا شرح روایتی است که اشک را برای ارادتمندان خاندان اهل بیت به ارمغان می آورد.

تعزیه اربعین و حال خوب

احیای سنت عزای اربعین آن هم در شرایط کرونایی که جامعه به نوعی حال بد مبتلاست از طریق رعایت پروتکل های بهداشتی مسئله مهمی است که وزارت بهداشت و متولیان سلامت به آن اشاره دارند، شاید این روزها اقامه تعزیه که متفاوت از گونه های دیگر عزاداری است، در محیط های باز و با رعایت قوانین بهداشتی، بتواند التیامی بر داغ 1400 ساله و عاملی برای سبک شدن روح ها و جسم های خسته باشد.