تامین داروی سلسپت بیماران پیوندی/همکاری بانک مرکزی در تخصیص ارز

تامین داروی سلسپت بیماران پیوندی/همکاری بانک مرکزی در تخصیص ارز

به گزارش حکیم نیوزسید حیدر محمدی، درمورد کمبود داروی سلسپت گفت: طی ۱۰ روز گذشته حجم قابل توجهی از این دارو توزیع و داروی مورد نیاز بیماران برای آذر و دی ماه تامین شده است.

وی اظهار کرد: دلیل کمبود مقطعی داروی بیماران پیوندی، سناریوی تکراری محدودیت در منابع ارزی و موانع موجود در انتقال آن است که طی ماه‌های گذشته با آن مواجه بودیم.

محمدی افزود: خوشبختانه با تخصیص مناسب ارز در آبان ماه از سوی بانک مرکزی، این دارو وارد کشور شد، در حال حاضر نیز کمبودی در این حوزه وجود ندارد و طبق برنامه ریزی‌های انجام شده در صورت تخصیص ارز مناسب، کمبودی در تامین این دارو نخواهیم داشت.

منبع: مهر