ستاد توسعه علم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد:

تدوین برنامه ده‌ساله فناوری و فرآوری گیاهان دارویی

به همت ستاد توسعه علم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،برنامه‌ ده‌ساله برای توسعه فعالیت‌های فناورانه در حوزه گیاهان دارویی و رشد صنعت فرآورده‌های صنعتی گیاه‌پایه تدوین شد.

تدوین برنامه ده‌ساله فناوری و فرآوری گیاهان دارویی

به گزارش حکیم نیوز: برنامه ده‌ساله فناوری و فرآوری بذر و اندام رویشی گیاهان دارویی، یک برنامه‌ریزی منسجم است که به‌مثابه نقشه راه در حوزه صنعت گیاهان دارویی تلقی می‌شود، بر اساس این برنامه ده‌ساله گیاهان دارویی که دارای اولویت و اهمیت بیشتری هستند، مشخص می‌شوند، سپس شرکت‌های دانش ‌بنیان، خلاق و فناوری که در زمینه فرآوری این گیاهان فعال هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند.

برای تعیین شاخص‌های مناسب برای اعمال کنترل و نظارت کارشناسی در فرآیند تولید بذر و نهال گیاهان دارویی تدوین استانداردهای موردنیاز در زمینه گیاهان دارویی از جمله اقدامات مهم تلقی می‌شود، به همین منظور این برنامه ده‌ساله برای استانداردگذاری در این عرصه تدوین شده است.

در برنامه ده‌ساله فناوری و فرآوری بذر و اندام رویشی گیاهان دارویی، سعی شده است اولویت‌های مهم تعیین شود و تمام حمایت‌ها برای تکمیل زنجیره ارزش، اختصاص یابد. فعالیت‌های اصلی طرح درخصوص گیاهان دارای اولویت در سه محور انجام می‌شود. ثبت ذخایر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی گیاهان دارویی، یکی از این محورها است.

همچنین تهیه استانداردهای مزرعه و بذر، نهال و نهالستان گیاهان دارویی و تهیه پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های کنترل و گواهی بذر و نهال گیاهان دارویی نیز از جمله دیگر محورهای هدف در این طرح، محسوب می‌شود.

صنعت گیاهان دارویی و استحصال اسانس‌ها و مواد مؤثره از این گیاهان، از جمله صنایعی است که نیازمند سطح بالایی از فناوری است، در واقع امکان ادامه کار در این صنعت با استفاده از روش‌های سنتی وجود ندارد، بر این اساس، این برنامه ده‌ساله می‌تواند برای ورود هرچه بیشتر فناوری به این حوزه زمینه مناسب را فراهم کند.

ستاد توسعه علم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تلاش دارد با مشارکت در تدوین اسناد و برنامه‌های راهبردی، افقی روشن را پیشِ‌روی هزاران فعال فناور زیست‌بوم صنعت گیاهان دارویی قرار دهد.