تربیت حکمت ایرانی

دراصول طب ایرانی مطالب کامل و مفیدی را درباره آداب، تعلیم و تربیت، تغذیه و بهداشت کودکان بیان کرده است.اگرچه با پیشرفت علوم بعضی افراد بازگشت به گذشتگان را باطل می‌دانند.

تربیت حکمت ایرانی

حکیم نیوز: دراصول طب ایرانی مطالب کامل و مفیدی را درباره آداب، تعلیم و تربیت، تغذیه و بهداشت کودکان بیان کرده است.اگرچه با پیشرفت علوم بعضی افراد بازگشت به گذشتگان را باطل می‌دانند اما بدون شک حکما طب ایرانی در بیان موضوعات لطائفی را مورد توجه قرار داده‌اند که امروزه به آنها کمتر توجه می‌شود و حاصل این بی‌توجهی مشکلات زیادی را به وجود می آورد و قطعا رنج و مشقت فراوانی را به دنبال دارد. البته آثار حکما واطبای کهن ایرانی به ظرافت و حکمت هرچه تمام‌تر برای برطرف کردن این مشکلات چاره‌اندیشی کرده‌اند.

حسن این روش‌ها قابل اجرا بودن و در دسترس بودن و همچنین رعایت نکاتی ساده است که در باب اصول و آداب نگهداری و مراقبت از کودکان و تعلیم و تربیت و پرورش و بهداشت روانی آنها در طب سنتی ایران مطالبی عرضه شده است.

باید مراقب بود که کودک در مرحله خردسالی، اخلاق و رفتار وی پسندیده و معتدل است. برای این منظور نباید کاری کرد که کودک به خشم زیاد، ترس زیاد، اندوه و شب بیداری زیاد برخورد کند و یا دچار شود. هر چه طفل آرزو کرد باید زود برآورده شود و از هرچیز نفرنت داشت از وی دور گردد. در این دستور دو نفع وجود دارد:

یکی نفع نفسانی است که از همان طفولیت به اخلاق و رفتار نیکو خوی می گیرد و نیکی در او سرشتی می شود و از او جدا نمی گردد. دیگر انکه برای بهبود تنش مطلوب است، زیرا همانطور که از سوء مزاج، بدخلقی و بد رفتاری سر می زند، از عادت به بدخویی نیز سوء مزاج پیدا می شود. مثلا خشم، مزاج را بیش از حد گر م می کند و اندوه ، خشکی مزاج به بار می آورد. پژمردگی و کم ارادگی نیرو.ی روانی را سست می کند و مزاج را به سوی بلغم گرایش می دهد؛ پس در خوش خلقیف بهبودی تن و روان هم هست.

وقتی کودک به شش سالگی رسید باید اورا در ادب آموخت و به معلم و ادب آموز سپرد ولی نبایداو را به  زور وادار کرد که کتاب را از خود دور نسازد. ورزش باید معتدل باشد و نه کم و نه زیاد باشد تا سوء مزاج ایجاد نکند؛ اساس برنامه تندرستانف ورزش است

منبع: (کتاب طب و طبیب و تششریح/ ابوالفضل علامه حسن زاده آملی)

زهرا سلیمانی