تست انسانی واکسن ایرانی کرونا هفته اول دی آغاز می‌شود

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت: تست انسانی واکسن کرونای تولیدی ستاد اجرایی با مجوز صادرشده ازسوی وزارت بهداشت از هفته اول دی آغاز و در سه فاز ۲۸ روزه انجام خواهد شد.

تست انسانی واکسن ایرانی کرونا هفته اول دی آغاز می‌شود

 حکیم نیوز: محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به اینکه ستاد اجرایی فرمان امام در هردوحوزه امنیت غذایی ودارویی ورود کرده، گریزی به بحث تولید واکسن ایرانی کرونا داشت اظهار داشت: تست انسانی واکسن کرونای تولیدی ستاد اجرایی با مجوز صادرشده ازسوی وزارت بهداشت ازهفته اول دی آغاز و در سه فاز ۲۸ روزه انجام خواهد شد.

وی افزود: دانشمندان ستاد اجرایی اطمینان دارند که بهترین و مطمئن‌ترین واکسن کرونا در کشور را تولید خواهیم کرد و به دلیل استفاده از ویروس کشته‌شده، این واکسن هیچ خطری برای مردم عزیزمان نخواهد داشت.

مخبر خاطرنشان کرد: این واکسن ابتدا بر روی ۵۶ نفر تزریق خواهد شد، در فاز دوم این واکسن به ۵٠٠نفر تزریق خواهد شد و برای فاز سوم هیچ محدودیتی اعمال نمیشود و ما می توانیم به تولید انبوه برسیم و ۳ الی ۴ ماه بعد از تست انسانی ما به نقطه ای خواهیم رسید که کشور از واردات این واکسن بی نیاز خواهد شد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: با سیل عظیمی از متقاضیان برای تست واکسن کرونا مواجه هستیم.