تشکیل "وزارت محیط زیست" در مجلس قوت گرفت!؟

مجلس شورای اسلامی در اولین گام برای تشکیل وزارت محیط زیست، طرح مربوط به آن را در یک جلسه علنی اعلام وصول کرده است.

تشکیل "وزارت محیط زیست" در مجلس قوت گرفت!؟

به گزارش حکیم نیوز به نقل از تسنیم،

چندی است برخی فعالان حوزه محیط زیست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چه در دوره‌های گذشته پارلمان و چه در دوره یازدهم مجلس که حدود 6 ماه از عمر تشکیل آن می‌گذرد، معتقدند برای نظارت بیشتر بر عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه‌های گوناگون، باید این سازمان به "وزارتخانه" تبدیل شود تا هم مجلس بر تأیید و یا عدم تأیید صلاحیت وزیر آن نظارت داشته باشد و هم اینکه در بزنگاه‌ها، مجلس بتواند طبق قانون، از وزیر سؤال و او را در برابر عملکردش پاسخگو کند.

البته در این زمینه و برای تشکیل "وزارت محیط زیست"، اقداماتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شده است، به طوری که در اولین گام، طرح اولیه "تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی" در جلسه علنی روز سه‌شنبه، 25 آذر 99) از سوی هیئت‌رئیسه خانه ملت اعلام وصول شد، به این ترتیب مجلس اولین قدم برای تشکیل وزارتخانه محیط زیست را برداشته است.

همچنین در متن این طرح آمده است که "از تاریخ تصویب این قانون، سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط ‌زیست ادغام و وزارت محیط زیست و منابع طبیعی تشکیل می‌گردد."

تبصره: پس از تصویب این قانون، دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های مربوطه اقدام کند.

براساس این گزارش، هنوز تشکیل وزارت محیط زیست نهایی نشده، به طوری که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این طرح باید در وهله اول، در کمیسیون‌های مربوطه از جمله، کمیسیون‌های کشاورزی و برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد، در صورت تصویب کلیات و جزئیات این طرح در این کمیسیون‌ها، طرح در یک جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی به ‌منظور حفاظت از محیط ‌زیست و تضمین بهره‌مندی صحیح و مستمر از محیط ‌زیست، هدف اصلی تشکیل سازمان حفاظت محیط ‌زیست عنوان شده است، یکی از وظایف این سازمان نیز ارزیابی و نظارت بر اجرای استانداردهای زیست‌محیطی است.

**اصل پنجاهم قانون اساسی چه می‌گوید؟

در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌‏شود، از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.

حالا، باید ببینیم آیا اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل تصویب طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی، آن را تصویب خواهند کرد یا خیر، اعلام وصول این طرح هنوز در مراحل ابتدایی برای تشکیل این وزارتخانه است.