معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت مطرح کرد:

تلاش طب سنتی و نوین در کنار هم برای مقابله با کرونا

یک متخصص طب سنتی بر لزوم همراهی و همکاری طب سنتی و نوین در کنار هم برای مقابله با کرونا حفظ سلامت مردم تأکید کرد.

تلاش طب سنتی و نوین در کنار هم برای مقابله با کرونا

 دکتر مژگان تن ساز در گفتگو با حکیم نیوز، با تاکید براینکه عقل حکم می کند در شرایطی جنگی از تمام پتانسیل های موجود برای مقابله بهتری در مسیر خدمت به مردم استفاده شود اظهار داشت: طب سنتی این ظرفیت را دارد که در کنار طب نوین به کمک مردم بیاید تا آسیب کمتری ناشی از کرونا به نظام سلامت وارد شود.

معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با تاکید براینکه اگر طب سنتی و نوین کنار هم قرار بگیرند و تقابل ها را کنار بگذارند می توانیم با تمام توان برای حفظ سلامت مردم به موفقیت برسیم تصریح کرد: ایجاد کارگروه طب سنتی ذیل ستاد ملی مقابله با کرونا می تواند ذهنیت ها را به هم نزدیک می کند و همه پتانسیل برای حل مشکل پیش آمده به کار گرفته شود.

وی با اشاره به صدور مجوز چهار گیاه دارویی و تولید و توزیع آن گفت: وقتی دارویی بر پایه کارآزمایی بالینی مجوز بگیرد همه پزشکان می توانند آن را تجویز کنند، داروی گیاهی تولیدی برای درمان کرونا که اخیرا معرفی شده کارآزمایی های بالینی آن صورت گرفته و از سوی وزارت بهداشت معرفی شده است.