رئیس جمعیت هلال احمر کشور خبر داد:

تمام مبادی ورودی کشور با هدف شناسایی، غربالگری و انجام تست سریع کرونا کنترل می‌شود

کنترل مبادی ورودی کشور با هدف شناسایی و غربالگری و انجام تست سریع و نهایی، مدیریت مسافران ورودی و مشکوک، همکاری در قرنطینه موقت و رهگیری تا اتمام فرآیند بیماری و کمک به کاهش شیوع بیماری در سراسر کشور اجرا می‌شود.

تمام مبادی ورودی کشور با هدف شناسایی، غربالگری و انجام تست سریع کرونا کنترل می‌شود

به گزارش حکیم نیوز: کریم همتی، رئیس جمعیت هلال احمر  با بیان این مسئله که کنترل مبادی ورودی کشور به جمعیت هلال احمر سپرده شده است، بیان کرد: این طرح با همکاری وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی با هدف شناسایی و غربالگری و انجام تست سریع و نهایی، مدیریت مسافران ورودی و مشکوک، همکاری در قرنطینه موقت و رهگیری تا اتمام فرآیند بیماری و کمک به کاهش شیوع بیماری در سراسر کشور اجرا می‌شود.

به گفته وی از همه مسافران زمینی، هوایی و دریایی در زمان ورود به کشور غربالگری و در صورت نیاز تست سریع کرونا گرفته می‌شود.

همتی با اشاره به اینکه از حدود صد مرز رسمی ما در سه بخش، 30 مرز انتخاب شده است که شامل 18 مرز زمینی، 9 مرز هوایی و 3 مرز دریایی است، خاطرنشان کرد: از هفته آینده از مسافرانی که وارد ایران می‌شوند تست سریع کرونا گرفته می‌شود و در صورت نیاز به نقاهتگاه‌های پیش بینی شده ارجاع دادع می‌شوند.

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه افزود: روزانه 8 هزار نفر وارد کشور می‌شوند که افراد مشکوک و بدحال به مراکز درمانی و در غیر این صورت به نقاهتگاه‌ها انتقال پیدا می‌کنند.

وی همکاری وزارت بهداشت و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی را از جمله ضرورت‌های اجرای این طرح خواند عنوان کرد: امروز در جلسه‌ای در وزارت کشور جزئیات اجرای این طرح در خصوص قرنطینه و اسکان افراد مشکوک برگزار خواهد شد.

همتی با اشاره وجود ویروس جهش یافته در کشور خاطرنشان کرد: این همکاری باعث می‌شود که گسترش بیماری را غیر از استان خوزستان در سایر استان‌ها نداشته باشیم.

رئیس جمعیت هلال احمر  گفت: در حال حاظر این طرح در مرز‌های غربی کشور به خصوص خوزستان در حال اجرا است که این مسئله تجربه جدیدی است، به دلیل اینکه ما باید همه امکانات را داشته باشیم.

وی در ادامه افزود:  هتل‌های نزدیک مرز‌های کشور فضای مناسبی برای اسکان این افراد خواهد بود.

همتی با بیان این که حدود 5 هزار نفر از نیروی جمعیت هلال احمر در اجرای این طرح حضور دارند تاکید کرد: این نیرو‌ها نیز به مانند کادر درمان واکسینه خواهند شد.

رئیس جمعیت هلال احمر در خاتمه با اشاره به اینکه در صورت ازدحام در مرز‌های مورد نظر نیرو‌های جمعیت هلال احمر افزایش خواهند یافت، تصریح کرد: گروه‌های سه نفره در مرز‌های زمینی و گروه‌های 5 نفره در مرز‌های هوایی مستقر هستند.