واکنش جهانپور به یک استعفا

واکنش جهانپور به استعفا در وزارت بهداشت: در طریقت ما کافریست رنجیدن

واکنش جهانپور به یک استعفا

حکیم نیوز: خبر استعفای دکتر رضا ملک زاده، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت امروز با واکنش های متعددی همراه شد، در همین رابطه دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو کشور با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: نوآوری، علم و فناوری، طب سنتی و مکمل، سلامت، مقابله مبتنی بر شواهد با کرونا، جملگی میان دولبه مقراض افراط و تفریط، نفی و انکار، خصلت ها و منیت ها گرفتار است، ‏اما بر سبیل اعتدال می مانیم و به یکسو کشانده نخواهیم شد، ‏در طریقت ما کافریست رنجیدن.