حکیم نیوز رسانه ای برای ارتقا جایگاه طب ایرانی

پایگاه تخصصی و خبری حکیم نیوز در تابستان سال 99 و به همت علاقمندان و افراد دغدغه مند برای احیای طب ایرانی و سبک زندگی سالم تاسیس شد.

حکیم نیوز رسانه ای برای ارتقا جایگاه طب ایرانی

گنجینه بی نظیر طب ایرانی و اسلامی در سرزمین مان ما را برآن داشت تا با استفاده از ظرفیت های موجود و در جهت احیای طب ایرانی و سبک زندگی سالم ایرانیان گام برداریم و برای اولین بار یک پایگاه تخصصی و خبری برای این حوزه راه اندازی کنیم. 

این پایگاه به کمک بخش خصوصی راه اندازی شده و تحریریه حکیم نیوز متشکل از نیروهای مجرب و حرفه ای در حوزه روزنامه نگاری و خبرنگاری هستند. حکیم نیوز قصد دارد تا با تمام توان، مطالبات بر زمین مانده طب ایرانی و اسلامی را از نهادهای رسمی و حاکمیتی پیگیری کند و برای ارتقا جایگاه آن در بخش سلامت و بهداشت کشور، همت گمارد. 

حکیم نیوز، بستری برای تمامی دستاندرکاران طب ایرانی و اسلامی، جهادگران عرصه سلامت کشور، عطاران، کارشناسان و تمامی کسانی فراهم آورده که دل در گرو بهبود وضعیت سلامت مردم ایران، سبک زندگی بر اساس آموزه های استاندارد و ترویج تمدن ایرانی- اسلامی دارند. 

تحریریه:

مدیرمسئول: 

سردبیر:

جانشین سردبیر:

دبیر سرویس ها:

تماس با ما: