خبر مهم سخنگوی دولت درباره تولید واکسن کرونای ایرانی

سخنگوی دولت بیان کرد: تاکنون دو گروه یا دو واکسن ایرانی طرح مطالعه بالینی و فاز انسانی خود را به کمیته اخلاق ارائه کرده‌اند.

علی ربیعی سخنگوی دولت بیان کرد: ورود به فاز انسانی مطالعات نیازمند اخذ مجوز از کمیته اخلاق در پژوهش و کد اخلاق است، تاکنون دو گروه یا دو واکسن ایرانی طرح مطالعه بالینی و فاز انسانی خود را به کمیته اخلاق ارائه کرده‌اند که یک مورد موافقت کمیته اخلاق را اخذ کرده و به زودی با صدور کد اخلاقی، فاز بالینی را شروع خواهد کرد.

برای آگاهی از جزئیات بیشتر ویدئو ذیل را مشاهده نمایید.