در روزهای آلودگی هوا چای بخوریم یا شیر؟

در روزهای آلودگی هوا چای بخوریم یا شیر؟

به گزارش حکیم نیوز، وحید ملکی، متخصص تغذیه بالینی، درباره مقابله با آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا در شهرهای بزرگ با وارونگی دما و خشکی و سردی هوا همراه است که موجب خشکی ریه های می شود. در این مواقع استفاده از موادی که ترشحات موکوس یا ترشحات ریه را افزایش دهد بهترین راهکار است. به عنوان مثال استفاده از شیر و سایر فرآورده های لبنیاتی ترشحات ریه را افزایش داده و در برابر آلودگی هوا سدی دفاعی را در ریه ها ایجاد می کند ضمن اینکه کلسیم موجود در لبنیات می تواند مانع از ورود سرب موجود در هوا به بدن شود.

منبع: مشرق