مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت:

دستاوردهای طب سنتی ایرانی در جهان شناخته شده است

آرمان زرگران با تأکید بر اینکه مجامع جهانی، طب سنتی ایرانی را باور دارند، از جایگاه پنجم ایران در تولید دانش به استناد مقالات چاپ شده در ISI خبر داد.

دستاوردهای طب سنتی ایرانی در جهان شناخته شده است

آرمان زرگران، معاون بین الملل دانشکده طب ایرانی در گفتگو با حکیم نیوز؛ با تأکید بر اینکه مجامع جهانی، طب سنتی ایرانی را باور دارند، از جایگاه پنجم ایران در تولید دانش به استناد مقالات چاپ شده در ISI خبر داد.

وی در این زمینه گفت: ما از سال ها پیش در این حوزه برنامه ریزی کردیم. ابتدای سال جاری بعد از طی یک مسیر طولانی، در نهایت، در جهان طب ایرانی به رسمیت شناخته شد تا آنجا که واحد طب سنتی، مکمل و تلفیقی سازمان جهانی بهداشت در نامه‌ ای با عضویت ایران در شبکه همکاری بین‌ المللی نظارتی برای گیاهان دارویی (WHO-IRCH) موافقت کرد.

 مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با بیان اینکه ما سی و ششمین عضو این شبکه هستیم افزود: در حال حاضر کرسی تاریخ طب سنتی یونسکو با ایران است. علاوه براینکه با سازمان های مختلف بین المللی برای آموزش طب ایرانی در کشورهایی مثل یونان، تونس و... همکاری می کنیم. همچنین دانشجویانی از کشورهای خارجی برای آشنایی با طب ایرانی به کشورمان سفر می کنند.

معاون بین الملل دانشکده طب ایرانی تصریح کرد: طی یک دهه گذشته جایگاه ما در مجامع بین المللی رشد یافته به طوری که در مسایل مختلف بین المللی، ایران نیز در حوزه طب سنتی جدی گرفته می شود.