سرزمین یخی چینی ها با دمای منفی 35 درجه + تصاویر

در جشنواره بین المللی برف یخی هاربین، شهری ساخته شده با بلوک های یخی به روی عموم مردم بازگشایی می شود.