سمی ترین باغ در انگستان، گیاهانی که شما را خواهند کشت!

ورود به این باغ ممکن است باعث مرگ شما شود!

به گزارش حکیم نیوز: باغ ها همیشه برای گردشگران و دوستداران طبیعت یکی از جذابترین و باصفاترین جاذبه های سفر بوده. اما تصور کنید به شما بگوییم اگر وارد این باغ شوید ممکن است از آن زنده بیرون نیایید! آیا باز هم حاضرید از آن دیدن کنید؟ 

در انگلستان ایده ای جدید مطرح شد. باغی که پر از گیاهان سمی است! هر کدام از ما ممکن است روزانه با این گیاهان برخورد داشته باشیم و یا حتی گلدانی از آنها را پشت پنجره خانه یا حیاطمان پرورش داده باشیم ولی مطلع نباشیم که این گیاهان از خطرناکترین و سمی ترین گونه های گیاهی هستند.

در این باغ شما می توانید گل ها و میوه هایی را ببینید که قادرند شما را به کشتن دهند! پس همراه ما باشید تا با هم از این جاذبه خطرناک انگلستان دیدن کنیم.