سهم طب سنتی از بودجه 1400 چقدر است؟

بودجه امسال اما برای طب سنتی ها هم خوش بود و هم ناخوش. خوش بود از آن جهت که در ردیف 9 رقمی برای آن در نظر گرفته شد، ناخوش بود از آن جهت که نه تنها این رقم ناچیز بوده بلکه ردیف مستقل طب سنتی حذف شده است.

سهم طب سنتی از بودجه 1400 چقدر است؟

حکیم نیوز: بودجه و داستان های پر فراز و نشیب آن موضوعی است که آخر هر سال می شود نقل محافل کارشناسان اقتصادی. نگاه به سهمیه بندی بودجه اما جالبترین بخش برای عامه مردم است. اینکه هر نهاد و مجموعه ای بناست چه رقمی دریافت کند و آیا این رقم با خروجی و عملکردها تناسب دارد می شود شاخص قضاوت ها.

 بودجه امسال اما برای طب سنتی ها هم خوش بود و هم ناخوش. خوش بود از آن جهت که در ردیف 9 رقمی برای آن در نظر گرفته شد، ناخوش بود از آن جهت که نه تنها این رقم ناچیز بوده بلکه ردیف مستقل طب سنتی حذف شده است این در حالی است که این رقم بنا به گفته فاطمه محمدبیگی سخنگوی فراکسیون طب سنتی مجلس یازدهم، هیچ تناسبی با مطالبات مردم در حوزه طب سنتی و نقش آن در کنترل اپیدمی کرونا نداشته و ندارد.

به گفته این نماینده مجلس، درحوزه طب سنتی رقم بودجه خاصی در نظر گرفته نشده است، این در حالی است که باید بودجه ‌ویژه در این زمینه دیده می‌شد.

وی با تاکید براینکه وزیر محترم بهداشت دستور ادغام فرایندهای طب سنتی را در سه حوزه بهداشت، درمان و آموزش در وزارتخانه صادر کرده اند تصریح کرد: اجرای این مهم نیازمند حمایت‌های مالی و اختصاص بودجه است. 

محمدبیگی معقتقد است: سیاست وزارت بهداشت در بودجه 1400 به صورت شفاف دیده نشده است، آن چیزی که در بودجه سال آتی پیش بینی می‌شود، درمان محوری به جای بهداشت محوری است، از همین رو دیده می شود که تقریبا بیش از ۷۰ درصد بودجه به سمت درمان سوق داده شده و حدود 25 درصد حوزه بهداشت و تنها یک درصد هم برای حوزه پژوهش پیش بینی شده است.