یک متخصص طب سنتی تاکید کرد

ضرورت اعتماد به دستاوردهای طب سنتی

یک متخصص طب سنتی از مسئولان دولتی خواست به فعالان طب سنتی برای عرضه دستاوردهای آن ها فضای اقدام عملی ارائه شود.

ضرورت اعتماد به دستاوردهای طب سنتی

حکیم نیوز: دکتر سیدهادی حسینی در گفتگو با حکیم نیوز، بااشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل کارگروه طب سنتی ایرانی در ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: این موضوع اقدام خوبی اما باید سیاستی از طرف دولت تعیین تکلیف شود که فرصتی به طب سنتی برای اقدام داده شود وگرنه تنها با خواسته کاری نمی شود کرد. 

به گفته این متخصص طب سنتی، صرف مطالبه نمی توان کاری کرد همانطور که تنها با دستورالعمل تشکیل کارگروه کاری از پیش نمی رود از همین رو باید ذیل این دستور تفویض اختیار یا دعوت رسمی نیز صورت گیرد. 

وی با بیان اینکه تاکنون 34 طرح پژوهشی طب سنتی کد اخلاق دریافت کرده و بررسی شده افزود: علیرغم توانمندی ها و دستاوردهای طب سنتی اما چون آمار ثبت رسمی نمی شود از همین رو عمده آمار غیررسمی و غیرسیستمی است.

حسینی ادامه داد: در حال حاضر 0.3درصد متخخصصان طب سنتی عضو هیئت علمی هستند این در حالی است که حدود 25 درصد داروها از دستاوردهای طب سنتی است و این نشان می دهد که طب سنتی دستاوردهای زیادی دارد. 

این متخصص طب سنتی با بیان اینکه بسیاری از بیماری ها به صورت خاص و ویژه و براساس مزاج اشخاص مطالعه و بررسی شده است خاطرنشان کرد: طب سنتی می تواند درباره بسیاری از بیماری ها برنامه پیشگیری و درمان ارائه کند.

وی با بیان اینکه فعالان طب سنتی از بدو شیوع بیماری کرونا به طور ویژه به بررسی آن پرداخته است تصریح کرد: پروتکل هایی از سوی دفتر طب ایرانی تدوین شده که قابل ارائه است که مراحل آزمون و خطای خود را گذرانده است.