ضرورت تدوین نقشه کنترل پاندمی کرونا/ پیشگیری مهم‌تر از درمان است

ضرورت تدوین نقشه کنترل پاندمی کرونا/ پیشگیری مهم‌تر از درمان است

به گزارش حکیم نیوز،حمید سوری، گفت: آنچه مسلم است، اینکه فقط با پژوهش و تحقیقات مدون می‌توان نقشه کنترل این ویروس را تدوین نمود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با تاکید بر اهمیت تحقیقات به منظور عوامل بازدارنده کاهش بار بیماری، تصریح کرد: تصمیم گیری برای روش کنترل ویروس، بستگی به نتایج تحقیقات و پژوهش‌هایی دارد که ما انجام می‌دهیم.

سوری با عنوان این مطلب که با استفاده از تحقیقات و پژوهش‌های علمی می‌توان نسبت به تدوین بسته پیشگیری از کرونا امیدوار بود، ادامه داد: آنچه مسلم است، اینکه با اقدامات مقطعی نمی‌توان امیدوار بود که بیماری کنترل شود.

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹، بر امر پیشگیری در مقابله با کرونا تاکید کرد و گفت: اقدامات درمانی تا حدودی جوابگو خواهد بود، آنچه مهم است، راهکارهای پیشگیری از ابتلاء به این بیماری است که باید به درستی و با استفاده از تحقیقات علمی حاصل شود.

سوری ادامه داد: البته صرف مطالعه و تحقیق علمی بدون توجه به نیازهای جامعه در مقابله با بیماری کافی نیست و ما باید دقت کنیم که نیازهای اساسی که می‌تواند مردم را در امر پیشگیری و کنترل بیماری کمک کند، به چه شکل فراهم شود.

منبع: مهر