رئیس انجمن طب سنتی تاکید کرد:

ضرورت تولید گفتمان علمی طب سنتی در دانشگاه ها

رئیس انجمن طب سنتی طی نامه ای خواستار ایجاد بستر برای گفتمان سازی علمی در زمینه طب سنتی شد

ضرورت تولید گفتمان علمی طب سنتی در دانشگاه ها

حیکم نیوز: همزمان با انتشار نامه ای از سوی برخی از اعضاء انجمن های علمی کشور  مبنی بر عدم کاربرد طب سنتی به عنوان یک دانش مستقل و حذف آن از دروس دوره آموزشی پزشکی عمومی، دکتر عبدالله بهرامی، رئیس انجمن طب سنتی با انتشار نامه ای خطاب به رئیس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران خواستار ایجاد بستر مناسب به منظور گفتمان سازی علمی در این زمینه شد، متن این نامه بدین شرح است: