سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت تاکید کرد

طب ایرانی در تلاش برای کاهش ابتلا و بستری بیماران کرونایی

سرپرست دفتر طب ایرانی : طب ایرانی قرار نیست معجزه کند بلکه هدف ما ارائه راهکارهای پیشگیرانه است.  

طب ایرانی در تلاش برای کاهش ابتلا و بستری بیماران کرونایی

حکیم نیوز: دکتر نفیسه حسینی یکتا،سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، صبح امروز در افتتاحیه مرکز خدمات تلفنی طب سنتی ایران ویژه بیماران کرونا، با اشاره به شرایط بحرانی کشور و شیوع روزافزون این بیماری اظهار داشت: اکنون ما در شرایط بحران و رزم در مقابله با کرونا به سر می بریم و با دید نظامی در شرایط بحران به شرط عقل نیروها باید از هر استراتژی و تاکتیکی که سبب تقویت بنیه دفاعی و تهاجمی می شود، استفاده کنند. اگر تقویت نظام سلامت مدنظرمان باشد باید از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم. بهرمندی از توان طب سنتی و ایرانی، بی شک تقویت قوای نظام سلامت را در پی خواهد داشت.

سرپرست دفتر طب ایرانی  وزارت بهداشت تصریح کرد: در فاز دفاعی و پیشگیری و حتی در مراحل پیشرفته تر کرونا، می توان از ظرفیت طب ایرانی استفاده کرد. قرار نیست معجزه ای با طب سنتی و آموزه های این دانش رقم بزنیم، بلکه قرار است در شرایطی که آمار بیماران هر روز بیشتر می شود، علاوه بر فعالیت در فاز پیشگیری، در  کاهش ابتلا و نیز کاهش بستری ها و ورودی بیمارستان ها از آموزه های طب ایرانی استفاده کنیم

وی با تاکید بر اینکه هدف ما، ارائه راهکارهای پیشگیرانه است خاطرنشان کرد: این راهکارها در قالب پروتکلی شامل تحقیقات صورت گرفته در حوزه هایی مانند گیاهان دارویی، در دفتر طب ایرانی تنظیم شده که گزارش آن به همراه  و کارآزمایی های بالینی از طریق،  مرکز خدمات تلفنی طب سنتی ویژه بیماری کرونا، در اختیار مردم قرار داده می شود.