طب سنتی؛ طب جامع

طب سنتی یعنی شناسایی مزاج و غذاخوردن مبتنی بر مزاج که مانع بیمار شدن، و درمان بسیاری از بیماری‌ها است، چه‌بسا مصرف خودسرانه داروها و گیاهان دارویی می‌تواند, خود بیمار کننده باشد.

طب سنتی؛ طب جامع

به گزارش حکیم نیوز؛ اصول یادگیری صحیح طب سنتی مبتنی بر حجامت‌های پی‌درپی و بدون تجویز صحیح، خوردن نمک دریا، روغن کنجد، پختن غذا در ظرف مسی، زالو انداختن‌های مکرر، مصرف خودسرانه داروهای گیاهی، خریدن عسل با طعم‌های مختلف و ... نیست.

از شناخت غذا تا خوردن غذا مبتنی بر خود

طب سنتی یعنی شناسایی مزاج و غذاخوردن مبتنی بر مزاج که مانع بیمار شدن، و درمان بسیاری از بیماری‌ها است، چه‌بسا مصرف خودسرانه داروها و گیاهان دارویی می‌تواند, خود بیمار کننده باشد.

بسیاری از افراد بدون دانستن مزاج خود مبادرت به مصرف داروهای گیاهی می‌کنند که زمینه بیمار شدن خود را ایجاد می‌کنند، باید دانست که با شناخت مزاج خود و عمل به تدابیر مربوط به مزاج از بیمار شدن جلوگیری می‌شود، بنابراین این نخستین و مهمترین گام در یادگیری و عمل به اصول طب سنتی مزاج شناسی است.

طب سنتی فقط اینها هستند

بسیاری از افراد تصور می‌کنند که ‌طب سنتی فقط مصرف داروهای گیاهی و دم‌نوش‌ها است در حالی که باید توجه داشت که طب سنتی فقط حجامت، زالو انداختن و فصد نیست.

همان‌طور که امروزه به داروهای خطرناک طب رایج که در قدیم استفاده می‌شد، تأمل بیشتر می‌کنیم, آیندگان هم به داروهای پرعارضه و پرمصرف امروز نظیر کورتون‌ها، داروهای شیمی‌درمانی و... تأمل خواهند کرد اما در طب سنتی به‌عکس است، هرچه می‌گذرد, توجه افراد به داروهای طبیعی سنتی بیشتر می‌شود که این از تفاوت‌های اساسی طب رایج غربی با طب سنتی ایران است.

نسخه واحد ممنوع

در طب سنتی چیزی به‌نام نسخه واحد برای همه وجود ندارد. یک خوردنی که برای یک مزاج مفید است, ممکن است برای مزاج دیگر مضر باشد و باید دانست که شناسایی مزاج مهمترین اصل ورود به طب سنتی است، همچنین یکی از اصولی‌ترین مسائل در طب سنتی مصرف غذای خوب با توجه به مزاج و بهره‌گیری از خواص گیاهان با توجه به مزاج است.