عکس/ ترجمه آیه نصب شده در حسینیه امام خمینی(ره)

ترجمه آیه نصب شده در حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار امروز خانواده شهید سلیمانی با رهبرانقلاب را مشاهده کنید.

عکس/ ترجمه آیه نصب شده در حسینیه امام خمینی(ره)

در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. سوره مبارکه الأحزاب آیه ۲۳