غنی سازی 421 هکتار از عرصه طبیعی کردستان با گیاهان دارویی

مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: 421 هکتار معادل 21 درصد طرح پروژه‌های بیولوژیک استان در سال جاری 21 درصد به غنی‌سازی مراتع به گیاهان دارویی اختصاص دارد.

غنی سازی 421 هکتار از عرصه طبیعی کردستان با گیاهان دارویی

به گزارش حکیم نیوز: پیمان فتاحی در خصوص ظرفیت استان کردستان برای کشت گیاهان دارویی اظهار داشت: بیشترین گیاهان دارویی مورد استفاده در غنی سازی مراتع گل ختمی و آوندول است.
وی با بیان اینکه 16 قرارداد با تشکل ها و بهره برداران منابع طبیعی در سال جاری منعقد شده است، افزود: از این تعداد 9 قرارداد انجام پروژه های بیولوژیکی، 2 قرارداد تهیه طرح مرتعداری، 2 قرارداد مدیریت و ساماندهی چرای دام، سه قرارداد جلوگیری از ورود دام بوده است.
مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کردستان در نظر دارد برای برنامه جهش تولید وهمسو باطرح 9در 99 سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور باهدف افزایش ضریب پوشش گیاهی و حفاظت پایداراکوسیستم های مرتعی وجنگلی و بالتبع رونق اقتصادی این عرصه ها ومعیشت بهره برداران با مشارکت جوامع محلی نهال های صنوبر (برای زراعت چوب) وبذور گیاهان دارویی ک بصورت رایگان توزیع کند.
وی افزود: از متقاضیان واجدشرایط از جمله تعاونی های مرتعداری،جنگلداری، تخصصی فراگیر منابع طبیعی وآخیزداری، بهره‌برداران سامان های عرفی دارای پروانه چرا و بهره برداران دارای زمین زراعتی با آب کافی دعوت می شود برای تکمیل فرم های مربوطه تا 10 بهمن به ادارات منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان محل اجرای طرح مراجعه کنند.
از مساحت 2 میلیون و 937 هزار هکتاری استان کردستان، بیش از 60 درصد آن شامل یک میلیون و 587 هزار هکتار آن را مراتع و جنگل تشکیل می دهد؛ در مجموع 67 هزار خانوار روستایی استان بهره بردار بخش مراتع هستند و بهره برداران کردستانی 6.5 درصد علوفه کشور را تولید می‌کنند.