فرمول ایمنی، محصول طب ایرانی و داروسازی نوین

ردکولد، یک محصول دانش بنیان است که بر اساس دانش طب ایرانی و داروسازی نوین ساخته شده و با بهره گیری از خواص عناب و شیرین بیان تاثیرات بسیار خوبی بر تقویت سیستم ایمنی بدن و تعدیل سیستم ایمنی دارد.

فرمول ایمنی، محصول طب ایرانی و داروسازی نوین

حکیم نیوز: استفاده از داروهای گیاهی که شدت تأثیرگذاری علمی و اثبات شده ای دارند همزمان با اوج گیری بیماری های ویروسی در بین مردم افزایش یافته است؛ رشربت ردکولد نیز بر پایه دو ترکیب اصلی عصاره میوه عناب و عصاره ریشه شیرین بیان فرموله شده و دارای مجور سازمان غذایی ایران است و از طریق   NNHPDکانادا به عنوان فرآورده طبیعی ثبت شده است.

این شربت، در هر 10 میلی متر خود حاوی 100 میلی گرم از عصاره آبی میوه گیاه عناب با نام علمی Ziziphus  jujuba و 100 میلی گرم از عصاره آبی ریشه گیاه شیرین بیان با نام علمی Glycyrrhiza که معادل 1/8 – 1/3 میلی گرم گلیسیریزینیک اسید و 6/5 – 5/0 میلی گرم ترکیبات فنولیک تام بر حسب گالیک اسید است و مزاج کلی دارو معتدل و متمایل به سرد است .

رد کولد یک محصول دانش بنیان، که بر اساس دانش طب ایرانی و داروسازی نوین است. و با بهره گیری از خواص عناب و شیرین بیان تاثیرات بسیار خوبی بر تقویت سیستم ایمنی بدن و تعدیل سیستم ایمنی دارد.

پژوهش های متعدد بین المللی، تاثیر دو گیاه عناب و شیرین بیان بر سیستم تنفسی و ایمنی بدن را نشان می دهد. 

شرکت تحقیق و توسعه دایا دارو با فرموله کردن این دو گیاه یک محصول استراتژیک و ویژه بنام ردکولد دایا تولید کرده است این محصول ایرانی، موجب حفاظت بدن در برابر عفونت های تنفسی میکروبی و ویروسی می شود و از بدن شما در برابر سرما خوردگی های ساده ، آنفولانزا های فصلی و کرونا محافظت می کند.