لزوم تاسیس دانشگاه طب سنتی مستقل از نظام پزشکی

پژمانفر: ایجاد دانشگاه طب سنتی مطالبه جدی مجلس از وزارت بهداشت است تا کشور در سایه این اقدام از خدمات حکما و اطبای این حوزه به بهترین شکل بهره مند شود.

لزوم تاسیس دانشگاه طب سنتی مستقل از نظام پزشکی

«نصرالله پژمانفر» در گفتگو با حکیم نیوز ، با تاکید لزوم ایجاد دانشگاه طب سنتی اظهار داشت: این موضوع یکی از خواسته های ما در فراکسیون حمایت از طب سنتی و ایرانی بود که وزارت بهداشت و درمان اینقدر در برابر این مسئله برخورد نکنند و از این ظرفیت نهایت بهره برداری را داشته باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت بهداشت اجازه دهد با ایجاد دانشگاه طب سنتی به صورت اصولی از طریق حکمایی که در این رشته وجود دارند شاگردانی تربیت شوند تا این شاگردان بتوانند  خدمات مناسبی را به مردم ارائه کنند.

به گفته وی، در جریان انتقال نسل به نسل و سینه به سینه اطلاعات طب سنتی با وجود کتاب های بسیاری که وجود دارد باز هم ممکن است برخی آموزش ها گم شده یا منتقل نشود و قاعدتا تشکیل دانشگاهی که بتواند این علم را به شکل آکادمیک منتقل کند خیلی در جهت توسعه این طب تاثیر دارد.

 پژمانفر خاطرنشان کرد: با راه اندازی فراکسیون حمایت از طب سنتی و ایرانی در مجلس یازدهم مراحل بعدی در این زمینه انجام می شود تا همکاران نماینده،  خدمات بیشتری در این زمینه  به متخصصان و فعالان و استفاده کننده گان از طب سنتی ارائه دهند.