سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مطرح کرد

لزوم نگاه به توانمندی داخلی برای تولید واکسن کرونا

 سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم جلوگیری از فرصت سوزی ها برای تولید واکسن کرونا گفت: براساس برنامه ریزی های به عمل آمده دولت باید زمینه تولید واکسن کرونا را در اختیار پژوهشگران جوان کشورمان قرار دهد و بجای فرصت سوزی برای واردات واکسن کرونا، خودمان برای تولید گام برداریم.

لزوم نگاه به توانمندی داخلی برای تولید واکسن کرونا

به گزارش حکیم نیوز: زهرا شیخی با تاکید بر لزوم جلوگیری از فرصت سوزی ها برای تولید واکسن کرونا اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های به عمل آمده دولت باید زمینه تولید واکسن کرونا را در اختیار پژوهشگران جوان کشورمان قرار دهد و بجای فرصت سوزی برای واردات واکسن کرونا، خودمان برای تولید گام برداریم.

 سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه هفت ساله کشور نشان می دهد که علیرغم نگاه دولت به خارج برای حل مشکلات و معطل ماندن کشور، نه تنها هیچ مشکلی حل نشد بلکه در نهایت جوانان همین مرز و بوم بودند که راه علاج مشکلات را پیدا کردند و آنها را رفع کردند.

رئیس کمیته تخصصی طب سنتی مجلس با اشاره به اینکه با توجه به تجارب گذشته و تولید محدود و گران واکسن کرونا در جهان بهتر است دولت به جای نگاهی که به خارج از کشور دارد از همین توان داخلی حمایت کند تصریح کرد: جان بسیاری از ایرانیان در گرو تصمیم و اقدام سریع دولت برای حمایت از توان داخلی برای تولید واکسن کروناست.

رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم به آمار بالای فوتی های ناشی از بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: دیگر نمی توانیم صبر کنیم و کشور را معطل بگذاریم تا ببینیم کدام کشور واکسن را تولید می کند، آیا آن واکسن ها به بیماران ایرانی می رسد یا خیر. باید هر چه زودتر دولت با اتکای به توان داخلی گام های جدی برای تولید واکسن کرونا بردارد تا بتوانیم جان ایرانیان عزیز را از خطر این ویروس منحوس نجات دهیم.