حکیم نیوز گزارش میدهد:

متخصص طب مکمل: مصرف گوشت مخلوط سبب بروز بیماری های گوارشی می شود

فراشاه: تمام گوشت ‌ها مزاج گرم و ‌تر دارند، اما از نظر نوع حیوانات، نر و ماده بودن، پیری و جوانی و دریایی و خشکی بودن حیوان، مزاج گوشت‌ها مختلف است

متخصص طب مکمل: مصرف گوشت مخلوط سبب بروز بیماری های گوارشی می شود

به گزارش حکیم نیوز: امروز بسیاری از مردم بر این باورند که با ترکیب گوشت ها با یکدیگر میتوانند مزاج آن ها را اصلاح کنند یا این که عوارض ناشی از مصرف گوشت را کاهش دهند. این باور از نظر طب مکمل غلط بوده  و انجام چنین عملی منجر به فساد هضم و بروز بیماری های گوارشی می شود، محمد عسکر فراشاه متخصص طب مکمل در اینباره بیان کرد: ترکیب گوشت‌ها از جمله گوشت گاو و شتر برای کاهش عوارض یا اصلاح مزاج آن‌ها از دیدگاه طب مکمل درست نیست و سبب بروز بیماری می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از دیدگاه طب مکمل، گوشت ها، قوی‌ترین غذا‌ها هستند و هضم آن‌ها تا حدودی دشوار و مصرف آن برای تندرستان، ورزشکاران و افراد با فعالیت سنگین مناسب است.

  • گوشت‌ها با مزاج‌های مختلف، هضم متفاوتی دارند و مخلوط کردن آن‌ها سبب فساد هضم و بروز بیماری‌های گوارشی می‌شود
  • اما از نظر نوع حیوانات، زمان و مکان، نر و ماده بودن، میزان حرکت، پیری و جوانی، اهلی و وحشی و دریایی و خشکی بودن حیوان، مزاج گوشت‌ها مختلف است.

به گفته این متخصص طب مکمل تمام گوشت ‌ها مزاج گرم و ‌تر داشته، اما از نظر نوع حیوانات، زمان و مکان، نر و ماده بودن، میزان حرکت، پیری و جوانی، اهلی و وحشی و دریایی و خشکی بودن حیوان، مزاج گوشت‌ها مختلف است.
فراشاه گفت: عده‌ای بر این باورند که با توجه به سرد و خشک بودن گوشت گاو نسبت به گوشت گوسفند، ترکیب آن با گوشت شتر که مزاج گرم و خشک دارد سبب کاهش عوارض مصرف می‌شود، در حالی که این باور غلط بوده و انجام چنین کاری سبب بروز بیماری می شود.
وی در پایان هشدار داد: گوشت‌ها با مزاج‌های مختلف، هضم متفاوتی دارند و مخلوط کردن آن‌ها سبب فساد هضم و بروز بیماری‌های گوارشی می‌شود.