روز حیوانات خانگی

معایب کلی نگهداری حیوانات خانگی برای همه+اینفوگرافی

حکیم نیوز؛حساسیت به حیوانات خانگی، یک واکنش آلرژیک به پروتئین های موجود در سلول های پوست، بزاق یا ادرار حیوانات است، نگهداری از حیوانات خانگی قواعد و اصول خاص خود را دارد بی قاعدگی در نگهداری از حیوانات سلامت افراد و یه ویژه گروه های سنی خردسالان و کودکان را با مشکلات جدی نظیر آلرژی های پوستی و تنفسی مواجه می کند.

معایب کلی نگهداری حیوانات خانگی برای همه+اینفوگرافی