دفتر طب ایرانی و مکمل و مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، برگزار می‌کنند؛

نخستین دوره آموزشی ویژه خبرنگاران حوزه سلامت با موضوع طب سنتی در ایران

نخستین دوره آموزشی ویژه خبرنگاران رسانه ملی، رسانه‌های مکتوب، خبرگزاری‌ها و فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعال در حوزه سلامت با موضوع «طب سنتی در ایران»، توسط دفتر طب ایرانی و مکمل و مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برگزار می‌شود.

نخستین دوره آموزشی ویژه خبرنگاران حوزه سلامت با موضوع طب سنتی در ایران

به گزارشی حکیم نیوز؛ اقبال روزافزون مردم به استفاده از انواع خدمات در حوزه طب ایرانی و بهره‌گیری از آموزه‌های این مکتب غنی طبی در حفظ تندرستی و پیشگیری از بروز بیماری‌ها، از یک‌سو و روند افزایشی انتشار اخبار و مطالب آموزشی مرتبط در فضاهای مجازی برای رفع نیاز جامعه در این زمینه از سوی دیگر، دفتر طب ایرانی و مکمل را بر آن داشت تا به‌منظور افزایش آگاهی خبرنگاران حوزه سلامت و فعالان فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از دیرینه پزشکی کشور و نکات مهمی که نیاز است در تهیه اخبار و مطالب آموزشی این حوزه مد نظر قرار گیرند، دوره‌ای آموزشی را با همکاری مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، برگزار کند.
 
در این دوره آموزشی که برای برگزاری در سه روز برنامه‌ریزی شده است، با اشاره به رویکرد جهانی برای استفاده از ظرفیت طب‌های سنتی و بومی در نظام سلامت، وضعیت طب سنتی در ایران از نظر تاریخچه و انواع رویکردهای منتسب به آن مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بیان دستاوردهای کشورمان در این حوزه دانشی تا به امروز، بر نکات مهمی که در تهیه اخبار و انواع مطالب آموزشی مرتبط با این حوزه و به‌طور کلی حوزه سلامت باید در نظر گرفته شوند، تاکید می‌شود.
گفتنی است، نخستین روز این دوره آموزشی، فردا، چهارشنبه، اول بهمن 1399، از ساعت 11 تا 12 و در دو بخش با موضوع «رویکرد سازمان جهانی بهداشت به استفاده از ظرفیت‌های طب سنتی و بومی در نظام سلامت کشورها» و «تاریخچه طب سنتی در ایران»، برگزار می‌شود و روزهای بعدی برگزاری دوره، در ادامه اطلاع‌رسانی می‌شود.
 
خبرنگاران رسانه ملی، رسانه‌های مکتوب، خبرگزاری‌ها و فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعال در حوزه سلامت می‌توانند از طریق لینک vc.behdasht.gov.ir/webda در نرم‌افزار ادوبی‌کانکت و یا به‌صورت زنده از طریق صفحه اینستاگرام مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی و دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، از محتوای نخستین دوره آموزشی ویژه خبرنگاران حوزه سلامت با موضوع «طب سنتی در ایران»، بهره‌مند شوند.