پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران

انجمن علمی طب سنتی ایران  در سال 1386 به جمع انجمن های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیوست. این انجمن یک سازمان غیر دولتی است که در راستای اساسنامه مشترک انجمن های علمی وزارت بهداشت فعالیت می کند.

پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران

حکیم نیوز به نقل از انجمن علمی طب سنتی ایران، تاریخ انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی طب سنتی  در روز پنجشنبه مورخ 14 اسفند از ساعت 00:15 لغایت 23:45 است. مطابق با اساسنامه فقط اعضای پیوسته انجمن علمی امکان شرکت در انتخابات را دارند، اعضای پیوسته شامل؛ هیئت موسس انجمن و کلیه افرادی که دارای درجه دکتری تخصصی Phd در رشته های طب سنتی، داروسازی سنتی ایران و تاریخ علوم پزشکی و همچنین دستیاران رشته های مذکور پس از قبولی در امتحان است.
نامزدهای انتخاباتی هیأت مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران این دوره،  دکتر محبوبه ابریشم کار، دکتر جعفر ابوالقاسمی نژاد، دکتر تبسم ارشادی فر، دکتر عبدالله بهرامی، دکتر الهام پارسا، دکتر داود حسنی، دکتر حمیدرضا حسین‌زاده، دکترعلیرضا حکمت، دکتر فاضله حیدریان مقدم، دکتر سید پیمان خامه‌چی، دکتر علیرضا درخشان، دکتر آزاده زارعی، دکتر یحیی زینالپور، دکتر سمانه سلیمانی، دکتر بابک عباس بیگی، دکتر محمدحسین عباسی، دکتر سید مجید غضنفری، دکتر مرضیه قرائتی، دکتر علیرضا قیومی، دکتر احمد کریمی، دکتر عبدالله کشاورز، دکتر زهره مرتجی، دکتر مسعود مسلمی فرد، دکتر روشنک مکبری نژاد، دکتر سیدعبدالعلی موسوی زاده و نامزدهای انتخاب بازرس انجمن علمی طب سنتی ایران؛ دکتر امیرمهدی طالب و دکتر زهرا شکر ریز هستند.
انجمن علمی طب سنتی ایران  در سال 1386 به جمع انجمن های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیوست. این انجمن یک سازمان غیر دولتی است که در راستای اساسنامه مشترک انجمن های علمی وزارت بهداشت فعالیت می کند.