چگونه کودکان از پشت ماسک احساسات را تشخیص می دهند

در این مطلب با واقعیت جالب و خلاف تصوری درباره استفاده از ماسک نزد کودکان آشنامی شویم. با هم می خوانیم که چطور استفاده از ماسک مانع از درک احساسات توسط کودکان نمی شود؟

چگونه کودکان از پشت ماسک احساسات را تشخیص می دهند
به گزارش حکیم نیوز: براساس مطالعات انجام شده به نظر می رسد که استفاده از ماسک مانع از خواندن و درک کامل احساسات در کودکان نمی شود. محققان در تحقیقی به 80 کودک در رده سنی 7-13 سال شکل های مختلفی از چهره مانند چهره ناراحت، عصبانی یا ترسیده را نشان دادند که برخی از این چهره ها بدون ماسک و برخی دارای ماسک یا عینک آفتابی بودند. از کودکان خواسته شد که احساس موجود در هر چهره را مشخص کنند. 
در 66% موارد پاسخ آنها به چهره های پوشیده نشده صحیح بود اما استفاده از ماسک کمی آزمایش را دشوارتر کرد. وقتی چهره را با ماسک پوشاندند، کودکان توانستند در 28% موارد ناراحتی، 27% عصبانیت و 18% ترس پشت ماسک را درست تشخیص دهند.
به گفته کارشناسان تعجبی ندارد که حدس زدن احساسات با پوشاندن بخشی از صورت سخت تر می شود اما کودکان حتی قادر بودند با پوشانده شدن دهان و بینی بازهم احساسات پشت آن  را تشخیص دهند. 
استفاده از عینک آفتابی تشخیص ترس و عصبانیت را دشوارتر می شود، زیرا چشم ها و ابروها بخش مهمی از حالات چهره را تشخیص می دهند. ترس مکارانه ترین احساسی بود که کودکان باید از پشت ماسک تشخیص می دادند و معمولا این حس را با حس تعجب اشتباه می گرفتند.
محققان براین باورند که والدین می بایست نگران نتایج این آزمایش باشند، زیرا خواندن و درک احساسات چهره تنها راه درک احساسات یک شخص نیست. بنظر می رسد که کودکان در زمان شیوع این بیماری درحال بهبود و توسعه هوش احساسی خود هستند.
به گفته کارشناسان تنها از طریق چهره نمی توان احساسات فرد را تشخیص داد. پیچ و خم صدا، وضعیت ایستادن فرد و اتفاقاتی که در اطرافش رخ می دهند، همگی اطلاعاتی هستند که در درک بهتر احساسات یک فرد به ما کمک می کنند.
 
ترجمه از گلنوش محب علی 
Webmd.com