در نخستین دوره آموزشی طب سنتی ویژه خبرنگاران مطرح شد:

کشورهای دنیا برای طب سنتی در ساختار درمانی اعتبار قائلند

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ما باید از ظرفیت طب ایرانی استفاده کنیم و با استفاده از تربیت یافتگان و دانش آموختگان در همراه کردن طب رایج برای بهبود حال بیماران وارد عمل شویم. همچنین از این دانش در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز بهره ببریم.

کشورهای دنیا برای طب سنتی در ساختار درمانی اعتبار قائلند

حکیم نیوز: دکتر امیر هومن کاظمی متخصص طب سنتی در نخستین دوره آموزشی ویژه خبرنگاران حوزه سلامت با موضوع طب سنتی در ایران که به همت دفتر طب مکمل و ایرانی وزارت بهداشت برگزار شد با تبیین کلید واژه طب ایرانی به رویکرد علم محور این طب در دانشگاه ها پرداخت و گفت:در کشورهای مختلف دنیا طب سنتی از جایگاه مناسبی برخوردار است از سال گذشته دو واحد طب سنتی در کشور ما نیز برای دانش آموختگان پزشکی گنجانده شد و باعث شد تا پزشکان با کاربردهای علمی طب سنتی آشنا شوند.

وی با نگاهی به جایگاه معتبر تاریخی و علمی این دانش در کشور و رویکرد مثبت سازمان جهانی بهداشت به استفادذه از ظرفیت های طب سنتی و بومی در نظام سلامت اظهار کرد: اقدامات در زمینه طب ایرانی و مراکز علمی در دانشگاه ها به اندازه کافی خبری نشده است و ایران در این زمینه بسیار جلوتر و پیشتازتر از سازمان جهانی بهداشت در خصوص طب مکمل و سنتی هستیم و با داشتن فضای آکادمیک زیرساخت کافی برای طب سنتی را دارا بوده ایم.

کاظمی تأکید کرد: در حال حاضر کشورهای دنیا برای طب سنتی در ساختار درمانی خود اعتبار قائل شده اند در چین 70 الی 80 درصد از طب سنتی و مکمل در کنار طب جدید برای درمان کرونا استفاده شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه به همراهی طب ایرانی و مکمل با طب نوین برای بهبود کیفیت زندگی بیماران پرداخت و گفت: ما باید از ظرفیت طب ایرانی استفاده کنیم و با استفاده از تربیت یافتگان و دانش آموختگان در همراه کردن طب رایج برای بهبود حال بیماران وارد عمل شویم. همچنین از این دانش در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز بهره ببریم.

وی در پایان تصریح کرد: طب سنتی و مکمل در پی استفاده از ظرفیت های بزرگ از طریق یافته های بسیار، برای زندگی نسل فعلی و آیندگان است.

در این نشست همچنین دکتر آرمان زرگران به بیان تاریخچه طب سنتی در ایران پرداخت و با بررسی اسناد و شواهد به جا مانده تاریخی و تمدنی در ایران کهن تا دوره معاصر اهمیت توجه به طب را در تمدن ایرانی بازگو کرد.