گفتگو با محمدرضا شمس اردکانی:

ویدئو/ طب سنتی در کنار طب نوین برای درمان کرونا

دکتر محمدرضا شمس اردکانی؛ رئیس وقت دفتر طب ایرانی در گفتگویی با خبرنگار حکیم نیوز درباره ضرورت برگزاری نشست های هم اندیشی با حکما و اطبای طب ایرانی و اسلامی و استفاده از ظرفیت این طب برای درمان کرونا سخن گفت.