یافته های جدید درباره خال و راهی برای درمان سرطان پوست

یک مطالعه جدید که درeLife” " منتشر شده است، می گوید که رشد خال ها به دلیل فعل و انفعالات طبیعی بین سلول ها ، متوقف می شود. در این مطالعه، یافته های به دست آمده از موش های آزمایشگاهی می تواند به دانشمندان کمک کند تا روش های جدیدی برای جلوگیری از رشد سرطان پوست ایجاد کنند که از مکانیسم های طبیعی کنترل رشد سلول در بدن بهره می گیرند.

یافته های جدید درباره خال و راهی برای درمان سرطان پوست

حکیم نیوز: در حال حاضر اعتقاد بر این است که جهش هایی که پروتئین ساخته شده توسط ژن BRAF را فعال می کنند در پیشرفت سرطان پوست نقش دارند. با این حال ، مطالعات اخیر نشان داده است که این جهش ها اغلب باعث سرطان پوست نمی شوند ، اما در عوض منجر به تشکیل خال های رنگی کاملاً بی ضرر روی پوست می شوند. در حقیقت ، 90٪ از خال های دارای این جهش ها، مرتبط با سرطان هستند، اما هرگز به شکل تومور در نمی آیند.

در این باره رولند روئیز-وگا ، محقق فوق دکترا در دانشگاه کالیفرنیا می گوید: "بررسی اینکه چرا رشد خال ها متوقف می شوند ممکن است ما را به درک بهتری از آنچه در سرطان پوست اشتباه است، برساند. "

این محقق با بیان این که دانشمندان بر این باورند که استرس ناشی از رشد سریع سلول ممکن است رشد خال ها را از طریق فرایندی به نام پیری ناشی از انکوژن (OIS) متوقف کند ، اظهار می کند: تا امروز این اصل اثبات نشده است. برای آزمایش این ایده ، من و همکارانم موش هایی را با جهش های BRAF که عامل ایجاد خال های زیاد است، مطالعه کردیم.

دکتر روئز-وگا با بیان این که ما در این تحقیقات  ابتدا بر ارزیابی "پیری" متمرکز شدیم، می گوید: ما با استفاده از روشی به نام توالی یابی RNA تک سلولی برای مقایسه سلولهای خال با سلول های طبیعی پوست ، دریافتیم که خال ها از رشد باز می مانند ، اما پیرتر از سلول های طبیعی پوست نیستند. سلول ها همچنین تفاوت آشکاری در بیان ژن ندارند (جایی ژنی برای ایجاد پروتئین لازم فعال می شود که ایده کنترل رشد آنها را پشتیبانی کند).

وی با اشاره به این که مدل سازی رایانه ای رشد خال از ایده OIS پشتیبانی نمی کند، خاطر نشان می کند: در حقیقت ، این مدل ها نشان می دهند که سلول های خال، با رسیدن خال ها به اندازه مشخص و رشد آنها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. همین نوع ارتباط در بسیاری از بافتهای طبیعی نیز برقرار است .

همچنین در جمع بندی کلی درباره نتایج مطالعات و تحقیقات صورت گرفته، آرتور لندر ، مدیر بخش این تحقیق، می گوید: "نتایج ما نشان می دهد که خال ها در نتیجه ارتباط طبیعی سلول به سلول متوقف می شوند، نه به عنوان یک پاسخ به استرس ناشی از ژن های سرطانی که به طور بالقوه باعث تغییر روش ما در مورد سرطان پوست می شود."

گفتنی است مرکز سیستم های بیولوژیکی پیچیده و دونالد برن استاد زیست شناسی رشد و سلول ، در دانشگاه کالیفرنیا ،نیز در این باره می گوید. "این پروژه تحقیقاتی با هدف درک بهتر اینکه چه عواملی برای ایجاد سرطان پوست اشتباه است و در نهایت درمان های جدید برای جلوگیری ازاین بیماری، زمینه را برای تحقیقات بیشتر در مورد مکانیزم های کنترل رشد سلول های پوستی فراهم می کند ."

منبع:" elife "

مترجم: نرگس بدیعیان