برچسب: اگنس کلتی

آخرین اخبار
پیرترین قهرمان المپیک ۱۰۰ ساله شد

پیرترین قهرمان المپیک ۱۰۰ ساله شد

فدراسیون جهانی ژیمناستیک از ۱۰۰ سالگی پیرترین قهرمان المپیک خبر داد.