برچسب: بیماری قلب و عروق

آخرین اخبار
سندرمی از نوع «قلب شکسته»

سندرمی از نوع «قلب شکسته»

 «سندرم قلب شکسته» نام یک فیلم رمانتیک یا داستان عاشقانه نیست. یک عارضه قلبی است...