برچسب: تاریخچه طب سنتی

بین الملل
جایگاه طب سنتی در چین: چگونه طب سنتی در چین توسعه یافت؟

جایگاه طب سنتی در چین: چگونه طب سنتی در چین توسعه یافت؟

هم اکنون طب سنتی چینی از هویتی قانونی در قانون اساسی این کشور برخوردار بوده و بخش...