برچسب: ترس کرونا

آخرین اخبار
شناسایی و قرنطینه بیماران کرونایی در طرح محله محور

شناسایی و قرنطینه بیماران کرونایی در طرح محله محور

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، به تشریح روند غربالگری و قرنطینه بیماران کرونایی...