برچسب: تست واکسن ایرانی کرونا

طب و سیاست
جزئیات ثبت نام تست انسانی اولین واکسن ایرانی کرونا+ اینفو گرافی

جزئیات ثبت نام تست انسانی اولین واکسن ایرانی کرونا+ اینفو گرافی

هم اکنون مراحل ایمنی و ایمنی زایی واکسن غیر فعال شده کووید ۱۹ در قالب مطالعه فاز...