برچسب: دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

گیاهان دارویی و اقتصاد
برگزاری نخستین رویداد استارتاپی زالوی طبی در آذرماه

برگزاری نخستین رویداد استارتاپی زالوی طبی در آذرماه

روابط عمومی دانشگاه تهران از برگزاری نخستین رویداد استارت آپی زالوی طبی و صنایع...