برچسب: رکود

آخرین اخبار
جزییات حقوق کارمندان دولت و کارگران در سال ۱۴۰۰

جزییات حقوق کارمندان دولت و کارگران در سال ۱۴۰۰

سخنگوی دولت گفت: افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان براساس پیش بینی تورم سال آینده توسط...