برچسب: سال جهش تولید

گیاهان دارویی و اقتصاد
ظرفیت صنعت گیاهان دارویی در سال «جهش تولید»

ظرفیت صنعت گیاهان دارویی در سال «جهش تولید»

کارشناس ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی: منفعت مالی برخی کشورهای توسعه...